ኣብ ኤርትራ ወራር ኣንበጣ ንምቁጽጻር ብምውህሃድ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ህዝብን ሓያል መኸተ ይካየድ ኣሎ። ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ደገፎም ንምግላጽን ገንዘባዊ ወፈያታት ንምልኣኽን ብግዱሳት ዜጋታት ሕቶታት ክቐርበልና ጸኒሑ ኣሎ። ስለዚ ድማ፡ ኣብ’ዚ ዝካየድ ዘሎ መኸተ ዕስለ ኣንበጣ ወፈያ ክትልእኩ ንእትደልዩ ዜጋታት ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ መላግቦ (link) ብምጥዋቕ ወፈያኹም ክትልእኩ ከምትኽእሉ ንሕብር። ክፍሊትኩም ኣታዊ ምስኮነ ወግዓዊ ቅብሊት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲ ክስደደልኩም ኢዩ። ቅብሊትኩም ርጡብ ሓበሬታ ሒዙ ምእንቲ ክዳሎን ክለኣኸልኩምን ድማ፡ ምሉእ ስምኩምን፡ ኣድራሻኹምን፡ ቁጽሪ ስልኪን ብዝግባእ ክትመልእዎ ኣጥቢቕና ንሓትት።

The Ministry of Agriculture, in coordination with the Ministry of Defense and the greater public, are undertaking vigorous measures to control locust swarm infestation in Eritrea.  Many concerned Eritreans have enquired about available means by which to provide support or make monetary contributions to this endeavor.

Thus, citizens who wish to make contributions towards locust swarm infestation control measures may do so by clicking on the link below.

An official receipt from the Embassy of Eritrea will be provided for all donations received through this link.  Please ensure to accurately provide your full name, complete address and telephone number as your receipt will reflect accordingly.

Donate Here